سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
یک روز، یک حدیث
تلاوت برگزیده
تلاوت برگزیده
ابراهیم عقیلی
ورودی 94


سورۀ انعام | آیه 59
به همراه تحلیل استاد ابوالقاسمی


بارگذاری

-----------------------------------------------
تلاوتهای مورد علاقتون رو به
razavyoon@chmail.ir
ارسال کنید. البته تلاوتهای اساتید
و دانشجوهای خودمون اولویت داره.


.:: بایگانی تلاوت ها ::.
تصویر برگزیده
تصویر برگزیده
-----------------------------------------------
تصاویر خاطره انگیزتون رو به
razavyoon@chmail.ir
ارسال کنید تا تو این بخش قرار بگیره.

مقاله

محور و موضوعات همایش:

 قرآن کریم و تمدن اسلامی

 کلیات

1.         چیستی تمدن اسلامی و تفاوت آن با فرهنگ و نظام

2.         ارکان تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم

3.         اهداف تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم

4.         آثار تحقق تمدن اسلامی

5.         نقش و جایگاه قرآن کریم در پایه ریزی تمدن صدر اسلام

6.         تبیین جایگاه قرآن کریم به عنوان قاعده، قانون و اساس تمدن اسلامی

7.         بررسی و تبیین وعده‌های الهی در قرآن کریم در خصوص ظهور و سقوط تمدن ها

8.         قرآن کریم و طلوع و غروب تمدن ها

9.         ارتباط سبک زندگی اسلامی و تمدن اسلامی

10.     نقش تمدن اسلامی در دستیابی فرد و جامعه به حیات طیبه

11.     تمدن نوین اسلامی و لزوم تحول در علوم انسانی

12.     تمدن اسلامی و نقش آن در تحول علوم تجربی

13.   جایگاه مساجد و اماکن مقدسه در تمدن اسلامی

14.     نحوه تعامل تمدن اسلامی با سایر تمدن ها

15.     منبع شناسی تمدن اسلامی

 

 قرآن کریم، مبانی و شاخصه‌های تمدن اسلامی

1.         مبانی نظری تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم

2.         شاخصه های تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم

3.         عوامل و زمینه های شکوفایی تمدن نوین اسلامی

4.         معیارهای توسعه و پیشرفت تمدن نوین اسلامی

5.         نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی

6.         نقش و جایگاه امنیت و آرامش روانی در تمدن اسلامی قرآنی

7.         شاخصه‌های اقتصادی تمدن اسلامی با بهره گیری از آموزه های قرآنی

8.         نقش و جایگاه حقوق شهروندی در حاکمیت مبتنی بر تمدن اسلامی

9.         بررسی مناسک حج به عنوان جلوه و نمود عینی تمدن اسلامی

10.     نقش و جایگاه معماری اسلامی در تمدن اسلامی

 

 اهل بیت علیهم السلام و تمدن اسلامی

1.         نقش پیامبر گرامی اسلام و صحابه در پایه ریزی تمدن اسلامی

2.         بررسی رهنمودهای اهلبیت (ع) در تثبیت پایه های تمدن اسلامی

3.         قرآن کریم و اهلبیت (ع) محور شکوفایی علوم در تمدن اسلامی

4.         نقش و جایگاه روایات اهلبیت ع (به عنوان مفسران و مروجان قرآن کریم) در شکوفایی تمدن نوین اسلامی

5.         تبیین نقش حضرت علی (ع) در تثبیت پایه های تمدن اسلام

6.         نقش و جایگاه ولایت و رهبری در شکوفایی تمدن نوین اسلامی

7.         نقش انبیای الهی در تحقق تمدن توحیدی

 

 نقش نهضت های اسلامی در تحقق تمدن قرآنی

1.         ارتباط بیداری امت اسلامی و تمدن اسلامی (ظهور، شکل گیری و شکوفایی)

2.         تاثیر نظام اسلامی ایران در تحقق تمدن نوین اسلامی

3.         مبانی و الزامات نهضت‌های بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم در شکل گیری تمدن اسلامی

4.         بررسی نقش ایمان، تقوا و پایداری امت اسلامی در تحقق تمدن اسلامی

5.         نقش وحدت در تحقق تمدن یکپارچه اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

6.         شاخصه‌ها و ویژگی‌های نظام توحیدی در تمدن اسلامی

7.         تبیین نقش حکومت صالح در ایجاد تمدن یکپارچه اسلامی

8.         رابطه الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با تمدن اسلامی

 

 تمدن نوین اسلامی، چالش‌ها و آسیب‌ها

1.         آسیب شناسی، چالش ها و موانع تمدن نوین اسلامی بر اساس آموزه های قرآن کریم و روایات اسلامی

2.         بررسی موانع بازگشت به آموزه‌های اصیل قرآنی در تحقق تمدن اسلامی

3.         ریشه‌های زوال و انحطاط تمدن ها از منظر قرآن کریم با بررسی مصادیق آن

4.         موانع وحدت امت‌های اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن کریم

5.         تبیین راه‌های نفوذ بیگانگان در ارکان تمدن اسلامی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم

6.         بررسی و تبیین دسیسه‌های دشمنان در انحراف تمدن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

7.         تحلیل نقش صهیونیسم در تخریب ارکان تمدن اسلامی با توجه به آموزه‌های قرآن کریم

8.         بررسی لزوم رهبری یکپارچه در تحقق تمدن نوین اسلامی

9.         عوامل انحراف تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم

10.     بررسی نشانه‌های انحراف تمدن اسلامی از اهداف و معیارهای الهی

 

 تمدن نوین اسلامی، راهکارها

1.         راهکارهای احیای تمدن اسلامی با بازگشت به معارف و آموزه های قرآن کریم

2.         راهکارهای تعمیق و تقویت بنیادهای تمدن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

3.         تاثیر عمل به آموزه های قرآن کریم در نیل به افق تمدن اسلامی

4.         قرآن کریم و راهکارهای توسعه و پیشرفت تمدن اسلامی

5.         راهکارهای ایجاد وحدت و یکپارچگی امت‌های اسلامی در دستیابی به تمدن اسلامی

6.         بررسی نقش وقف و موقوفات در شکوفایی تمدن اسلامی

7.         سیاست‌ها و راهبردهای دستیابی به اهداف تمدن اسلامی

8.         راهکارهای مقابله با نفوذ و دسیسه های بیگانگان در مواجهه با تمدن اسلامی

9.         راهکارهای هدایت و ساماندهی نهضت‌های بیداری اسلامی جهت دستیابی به تمدن اسلامی

 

 تمدن نوین اسلامی، تمدن مهدوی

1.         ارتباط تمدن اسلامی با پیشرفت و تکامل جوامع انسانی

2.         نقش قرآن کریم و آموزه‌های آن در هدایت و پیشرفت جوامع انسانی و اسلامی

3.         نقش و جایگاه حکومت مهدوی در تحقق اهداف تمدن اسلامی

4.         بررسی ارتباط مهدویت با تمدن اسلامی و آموزه های قرآن کریم

5.         نقش آموزه های قرآن کریم در پایه ریزی تمدن مهدوی با بررسی آیات و روایات

6.         بررسی تمدن آخر الزمان از منظر قرآن کریم

7.         تمدن اسلامی و تحقق مدینه فاضله

 

شیوه‌نامه نگارش مقالات

مقالات ارسالی بایستی مطابق ساختار زیر تدوین و ارسال گردند:

1. مقاله بایستی دارای ساختار زیر باشد: عنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت (در صورت وجود یادداشت توضیحی)، فهرست منابع.

2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:

1-2. منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83). 

2-2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga,1998, p.71).

   - تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid,…) خودداری شود.

   - چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

3. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی (بند1) خواهد بود).

4. در پایان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌طور جداگانه به ‌صورت زیر ارائه شود:

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمار? چاپ، جلد.

   مثال: هارت‌ناک، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمار? نشریه.

   مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامة مفید، ش10.

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

5. چکیده‌ای حدّاکثر دارای 300 واژه و در بردارند? عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حدّاکثر 10 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمیة مقاله شود.

اندازه و نوع قلم‌ها بایستی مطابق جدول ذیل تنظیم شوند:

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

14

B Traffic Bold

عنوان مقاله

11

B Lotus

چکیده و کلمات کلیدی

12

B Lotus

متن

12

B Lotus Bold

عناوین بخش‌ها

 

-        اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.

-        برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده) یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت مورد استفاده، خواهد بود.

-        فاصله سطرها در عنوان، چکیده و متن مقاله معمولی (Single) است.

 

نکات مهم:

-       مقاله ارسالی در هیچ نشریه و همایش چاپ یا ارائه نشده باشد.

-       مقالات ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.

-       حجم مقالات، از 25 صفحة حروفچینی‌شده (7500 کلمه) تجاوز نکند.

-       نشانی کامل نویسندگان شامل شماره تماس، نشانی پستی و پست الکترونیک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زیرنویس صفحه اول نوشته شود.

-       هریک از موارد زیر به تنهایی می‌تواند موجب رد مقاله گردد:

°عدم ارتباط موضوع یا محتوای مقاله، با محورهای مسابقه؛   °عدم رعایت ساختار مقالات علمی؛  °مقاله متعلق به دیگری باشد؛  °مقاله برگرفته از اینترنت و بدون تغییرات اساسی باشد؛ °مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.

شایان ذکر است که مقالات مغایر با شیوه‌نامه فوق پذیرفته نخواهند شد.

نحوة ارسال مقالات

مقالات ارسالی بایستی بر اساس شیوه‌نامه فوق نگارش و در محیط word تایپ شود و به یکی از دو صورت زیر به دبیرخانه همایش ارسال گردد:

الف: ارسال CD حاوی فایل الکترونیکی مقاله، به وسیله پست پیشتاز.

ب: از طریق سایت:    www.quraniran.ir

 

مهلت ارسال مقالات: 20/01/1393

برگزاری همایش: خردادماه 1393؛ همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم

 

نشانی دبیرخانه دائمی:

تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، ساختمان شماره 4، مرکز امور قرآنی، دبیرخانه همایش بین المللی پژوهش های قرآنی. تلفن: 64872631-021

آدرس سایت: www.quraniran.ir

 

نشانی دبیرخانه علمی:

قم، میدان شهید صدوقی، بلوار شهید عطاران، بعد از چهار راه ولی‌عصر (عج)، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهشی، دبیرخانه علمی همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی. تلفن: 2900597 ـ 0251

 

کلیدواژه ها: فراخوان مقااله(1)،

[ سه شنبه 92/11/1 ] [ 12:12 عصر ] [ سیده فاطمه موسوی (81) ]
درباره ی وبلاگ
رضویّون -  دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد

کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، در سال 1389 تأسیس گردید. این وبلاگ وابسته به این کانون، و محلی است برای هم افزایی فعالیت ها و ایده های قرآنی. ان شاء الله بتوانیم قدمی مؤثر در راه ترویج «انس با قرآن کریم» برداریم.

رضویون در آپارات

ثبت نام نویسندگی وبلاگ رضویّون

حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم...

کد نمادِ ما
ذکر امروز
دانشکده ها
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

قرآن و زندگی - وبلاگ شخصی استاد عظیم پور

انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد

دانشجویان دانشکده علوم قرآنی شاهرود

فاطر - بسیج دانشجویی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

ویژه ها
دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای
بیان معنوی - دفتر نشر آثار و اندیشه های حجة الاسلام علیرضا پناهیان
مسجد نما
مدرسه نما
جامع الاحادیث
پایگاه اطلاعرسانی مداح اهل بیت (ع) حسن نجف زاده
اسلام کوئست
مؤسسه فرهنگی بیان هدایت نور
طرحی برای فردا
روشنگری
آمار بازدید
بازدید امروز: 376
بازدید دیروز: 725
کل بازدیدها: 2186235
موسیقی وبلاگ
ایران رمان

ابزار هدایت به بالای صفحه